kontakt@hemstrompsykoterapi.se    15 års erfarenhet

Har du problem med psykisk ohälsa?

                  Har du fastnat i din livssituation? 

Låg självkänsla?         Vill du förstå dig själv bättre?                              Relationsproblem?

Varit med om ett trauma?     Söker du självutveckling? 


Pris: 1100 kr/session. Paketpris 5 sessioner 5000 kr.

Finns på https://TERAPEUTONLINE.SE


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utgångspunkter i min syn på psykoterapi 1 - 2 - 3

1 - Psykiskt lidande uppstår inte av sig själv

Vi samspelar med andra och påverkas genom hela vårt liv av andra människor, samhällets normer och det som händer i vår omgivning. Ibland är psykiskt lidande till och med en sund respons på saker som händer i livet.

2 - Nära relationer är betydelsefulla

Hur nära och viktiga relationer ser ut, både de vi har nu och de vi har haft tidigare, formar hur vi ser på oss själva och världen. Att utforska sina relationsmönster, som ibland inte är medvetna för oss, kan vara avgörande för att åstadkomma förändring gällande sitt mående.

3 - Känslor är viktig information

Känslor, både positiva och negativa, är inte bara viktig information om hur vi mår utan också om vad vi behöver för att må bra och hur vi ska ta hand om oss själva.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Psykodynamisk psykologi

Psykodynamisk psykologi är ett samlingsbegrepp som inkluderar flera olika teorier, såsom anknytning, mentalisering, relationell teori, affektteori och objektrelationsteori. Det gemensamma för psykodynamisk terapibehandling är utgångspunkten att de problem en person har idag har sin grund i eller kan förklaras av tidigare erfarenheter, relationer, känslor och tankar. Helt enkelt att det man har varit med om i sitt liv och hur man reagerat på det formar hur man fungerar idag. Genom att tillsammans med en psykoterapeut samtala om detta får man insikter som kan hjälpa till att lösa eller lätta de problem som finns i nuet.

Psykodynamisk psykoterapi

Psykodynamisk psykoterapi har vetenskapligt stöd för flera olika typer av psykisk ohälsa och är för dessa lika effektiva som exempelvis KBT (kognitiv beteendeterapi) eller andra behandlingsmetoder. Studier visar också att effekten av psykodynamisk behandling håller i sig under lång tid efter att behandlingen avslutats. Allt psykologiskt lidande är inte en sjukdom utan även vid exempelvis självutveckling kan psykodynamisk terapi vara hjälpsamt.

Ps​yk​oterapi kan inte standardiseras​

I psykodynamisk teori utgår man ifrån att psykoterapi inte kan standardiseras. Människans psyke är komplext och komplexa problem kräver ofta tid och kreativa insikter. Psykoterapi måste därför alltid anpassas till varje enskild person.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vad jag erbjuder

Hos mig kan du gå i psykoterapi med psykodynamisk inriktning. Vi inleder alltid med 1-3 besök där du har möjlighet att beskriva det du vill ha hjälp med och känna efter att det känns bra med mig i kontakten, innan vi gör en planering för fortsatt behandling.

Samtalen förs genom videosamtal via Digiroom. Planering för fysiskt besök i Bromma pågår.

Ett besök är 50 min. Vanligast är att gå en dag i veckan. Längden på behandlingskontakten kan variera, från några enstaka besök till flera år.

Pris

En session kostar 1100 kr. Betalning sker via faktura månadsvis.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                    Om mig

Jag heter Bodil Hemström och är legitimerad psykoterapeut sedan 2015. Jag har en fil kand i psykologi, sociologi och socialantropologi. 2-årig grundutbildning i psykoterapi med relationell inriktning på SAPU (Stockholms akademi för psykoterapiutbildning) och 3-årig utbildning på Psykoterapeutprogrammet vid Stockholms universitet. Jag har mer än tio års erfarenhet av kris-/stödsamtal, kort-och långtidspsykoterapier inom Region Stockholm. Innan det arbetade jag inom skolans värld som lärare, stödlärare och kurator.

Jag är av Socialstyrelsen legitimerad psykoterapeut, vilket är en garanti för att jag har den utbildning och yrkeserfarenhet som krävs för att arbeta som psykoterapeut.

Kontakt

070-6998268 (ring eller smsa)

kontakt@hemstrompsykoterapi.se

Finns även på!  https://terapeutonline.se